2010 m. liepos 15 d., ketvirtadienis

Nuoširdžiai dėkojame UAB "Šilutės durpės" už finansinę
paramą sportinių šokių klubui "Lūgnė". Tikimės ir tolesnio
malonaus bendradarbiavimo.
Vadovė A. Maigienė